Nhóm dịch: Thú nhân-Furry-Juujin
Giới thiệu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ma vương đạo
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: