• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 27 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

default.jpeg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Mấy cái bảng này toàn tiếng Nhật , mò Eng cũng không ra nên chắc sẽ nhờ người biết tiếng Nhật dịch hoặc bỏ qua luôn vậy

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Bình luận (0)Facebook