Nhóm dịch: Tôi solo mà?
Giới thiệu
Truyện dịch
Violant of the Silver
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: