Nhóm dịch: Rule Breaker
Giới thiệu
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: