Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
6,729
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
505

Tóm tắt

Mình định dịch mấy bộ thể loại one shot, à mà nó ngắn thôi nên để hết vào đây.

Xem thêm
Nhóm dịch
Hãy Ủng hộ !!
Truyện cùng nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01. 10 pm door-to-door saleperson
  2. 02. Tập 02: About the Reckless Girl Who Kept Challenging a Reborn Man Like Me
  3. 03. Tập 03: Conveying Feelings
  4. 04. Tập 04 : HPとMPが見えるようになったので、病院に行きます。
10 pm door-to-door saleperson
Tập 02: About the Reckless Girl Who Kept Challenging a Reborn Man Like Me
Tập 03: Conveying Feelings
Tập 04 : HPとMPが見えるようになったので、病院に行きます。
Bình luận (0) Facebook