Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Quyển 1 - Thượng
Quyển 1 - Hạ
Quyển 2 - Thượng
Quyển 2 - Hạ
Quyển 3 - Thượng
Quyển 3 - Hạ
Quyển 4
Quyển 5
Giới thiệu
Minh hoạ LN
Web Novel
Web Novel
Web Novel
Web Novel
Quyển 6 - Thượng
Quyển 1 - Thượng
Web Novel
Quyển 1
Quyển 1 - Hạ - Sự liều lĩnh phi lý
Quyển 2 - Thượng - Người kết nối với Cựu thế giới
Quyển 3 - Thượng - Tàn tích bị chôn vùi
Quyển 3 - Hạ - Lời mời săn quái vật tiền thưởng
Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới
Quyển 5 - Xung đột quy mô lớn
Quyển 6 - Thượng - Hệ thống quản lý nhân cách
Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng
[LN] Quyển 7 - Siêu nhân
[LN] Quyển 8 - Thượng - Bên trong tầng thứ 3
[LN] Quyển 8 - Hạ - Akira giả mạo
Bình luận (1)Facebook