Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Monsters

Độ dài 78 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:10

u36017-65d550cb-fff5-4780-bf57-b074ca7bde48.jpg

Weapon Dog

___________________________

Quái vật dạng chó, có tổng chiều dài khoảng 2m. Ban đầu được tạo ra với mục đích để bảo vệ các thành phố. Là sinh vật nhân tạo liên tục tiến hoá và bảo vệ các tàn tích khỏi bị cướp sau khi nền văn minh bị phá huỷ.(Quái vật sinh học)

-

u36017-dae9f2b9-a38c-475b-9d35-4569726ce35c.jpg

Canon Insect

____________________________

Là con Quái vật có khẩu súng xe tăng gắn trên một thiết bị di chuyển có nhiều chân.(Quái vật cơ khí)

-

u36017-bc4c81f3-d87c-491a-9d8d-1f7a4c7db49c.jpg

Yarata Scorpion

-

u36017-c8a4f79f-7ae5-4b92-a92e-67d73c6e7146.jpg

Greedy Crocodile 

Bình luận (0)Facebook