• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ảnh minh họa

Độ dài 132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:17

[caption id="" align="alignnone" width="716"] Ảnh bìa tập 1[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] "Em không muốn làm gì cả."- Selene[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="727"] "Nii-chan, đây sẽ là một trận đấu." - Tomomi[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] "Em sẽ đáp ứng khẩu vị của Onii-sama" - Sayuri[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] "Về mặt sinh học, em là con gái." - Yuuki[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] "Mii-chan cũng muốn một gia đình." - Mika[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="1024"] Ảnh minh họa trang 6 - 7[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 27[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 73[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 91[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 123[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 171[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 194[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 221[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="727"] Trang 232[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 241[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="726"] Trang 257[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="712"] Trang 261[/caption]

Bình luận (0) Facebook