Lần cuối
Số từ
33,462
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1006

Tóm tắt

Ayase Jirou kiếm sống nhờ đấu giá online các vật dụng mua được từ những người không cần chúng nữa. Một ngày, cậu tìm được một tấm gương cũ trong tầng hầm nhà nọ. Tấm gương thực ra là cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Cậu  nhanh chóng nhận ra rằng bằng cách bán những vật dụng từ thế giới này sang bên kia và ngược lại, cậu có thể kiếm bội tiền.

Xem thêm
Tên khác:
The Amusing Other World Trading Travelogue of Net Auction Guy
Net Auction Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
NetAuc Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web Novel
  2. 02.Web Novel
  3. 03.Minh họa LN
  4. 04.Minh họa LN