Lần cuối

Web Novel

Một thằng chán đời có thể kiến tạo mọi loại vũ khí + một nữ anh hùng dâm loằng..... -> Kashiwagi Yuuto, một thằng chán đời chết đột ngột vì tai nạn. Sau khi chết đi, nó được thần trao cho quyền năng kiến tạo nên mọi Thánh Cụ. Rồi Yuuto bị sút sang thế giới khác và gặp Asuka, một cô gái muốn trở thành anh hùng. Một nữ kiếm sĩ đỏ thẳm và đội trưởng đội hộ vệ hoàng tộc. Một nữ anh hùng được người người ca tụng chìm vào lạc thú của phụ nữ.

Chương 01: Báu vật đến từ thế giới khác (1) 24/07/2018 Chương 02: Báu vật đến từ thế giới khác (2) 24/07/2018 Chương 03: Báu vật đến từ thế giới khác (3) 24/07/2018 Chương 04: Báu vật đến từ thế giới khác (4) 24/07/2018 Chương 05: Báu vật đến từ thế giới khác (5) 24/07/2018 Chương 06: Anh hùng và báu vật bí ẩn (1) 24/07/2018 Chương 07: Anh hùng và báu vật bí ẩn (2) 24/07/2018 Chương 08: Anh hùng và báu vật bí ẩn (3) 24/07/2018 Chương 09: Anh hùng và báu vật bí ẩn (4) 24/07/2018 Chương 10: Anh hùng và báu vật bí ẩn (5) 24/07/2018 Chương 11: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (1) 24/07/2018 Chương 12: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (2) 24/07/2018 Chương 13: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (3) 24/07/2018 Chương 14: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (4) 24/07/2018 Chương 15: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (5) 24/07/2018 Chương 16: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (1) 24/07/2018 Chương 17: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (2) 24/07/2018 Chương 18: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (3) 24/07/2018 Chương 19: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (4) 24/07/2018 Chương 20: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (5) 24/07/2018 Chương 21: Cô gái tóc đỏ (1) 24/07/2018 Chương 22: Cô gái tóc đỏ (2) 24/07/2018 Chương 23: Cô gái tóc đỏ (3) 24/07/2018 Chương 24: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (1) 24/07/2018 Chương 25: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (2) 24/07/2018 Chương 26: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (3) 24/07/2018 Chương 27: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (4) 24/07/2018 Chương 28: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (5) 24/07/2018 Chương 29: Kết cuộc 24/07/2018 Chương 30: Hai tay hai nữ anh hùng (1) 24/07/2018 Chương 31: Hai tay hai nữ anh hùng (2) 24/07/2018 Chương 32: Hai tay hai nữ anh hùng (3) 24/07/2018 Chương 33: Hai tay hai nữ anh hùng (4) 24/07/2018 Chương 34: Hai tay hai nữ anh hùng (5) 24/07/2018 Chương 35:Người con trai đến từ thế giới khác 24/07/2018
    Truyện này không có tập nào khác
Nhóm dịch

Solo

Tác giả
Amana
Họa sĩ
Sẽ cập nhật sau
Lượt xem
222
Tên khác
Akaten no Asuka;