Lần cuối

Oda Nobuna no Yabou

Sagara Yoshiharu đột nhiên phát hiện mình đã ngược thời gian trở về thời Chiến quốc. Ngay ngày đầu tiên, cậu đã suýt bị giết trên chiến trường, nếu không nhờ Toyotomi Hideyoshi cứu mạng. Đó là người sẽ trở thành lãnh chúa, tướng quân và chính trị gia, người đã thống nhất toàn bộ Nhật Bản, đặt dấu chấm hết cho thời Chiến quốc, nhưng lại chết vì cứu Yoshiharu. Nhận ra lịch sử hoàn toàn bị thay đổi, Sagara Yoshiharu cố tìm cách đưa lịch sử trở lại như cũ, nhưng lịch sử lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác những gì cậu biết. Toàn bộ các vị danh tướng cao to đen hôi trong lịch sử giờ thành toàn gái với đủ dạng từ Loli tới BB, từ Tsun tới Yan, từ Moe tới Sexy Chốt: Nam thanh niên quay về thời Chiến Quốc với ước mơ lập dàn harem (mượn phần giới thiệu bên Sonako:) )