Lần cuối

3. Tôi Đi Săn Một Mình.

Bị bỏ lại trong chuyến dã ngoại lúc tiểu học. Bị bỏ lại trong lần cắm trại khi sơ trung. Bị bỏ lại trong cuộc du ngoạn lúc cao trung. Tôi cuối cùng cũng trở thành sinh viên đại học, và cái gì kia ? Tôi bị cả cái nhân loại này bỏ rơi ? Bị Chúa bỏ rơi, Yu IIHan dành ra một thiên niên kỷ để thui rèn những kĩ năng của mình, canh gác cho Trái Đất khi mọi người đều đang ở nơi khác. Huyền thoại về cậu khởi nguồn khi nhân loại trở về và đối mặt với Kỷ Đại Biến.