Lần cuối

Arc 1 : In The Game - Phần học viện

Khi tỉnh lại cậu đã ở một thế giới khác. Không gặp Thượng đế, không cheat skills, chỉ là đột ngột tái sinh. Chẳng có thời gian để tìm hiểu mọi thứ, câu gặp rắc rối chết người ngay từ đầu và rồi bằng cách nào đó được thuê làm người hầu cho một tên nhóc tự phụ đến từ một gia đình quý tộc. Từ lúc này, cậu sẽ khám phá ra sự thật đáng kinh ngạc về thế giới mới này và thề sẽ chống lại nó bằng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ những người quan trọng với câu. Dù cho cậu có phải liều mạng đi chăng nữa.