Tất cả # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Giới thiệu
Thể loại siêu nhiên sẽ xuất hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với định luật vật lý.