Tất cả # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Giới thiệu
Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...