Nhóm dịch: HAKO TRANSLATION
Giới thiệu
Truyện dịch
No Game No Life
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Seikoku no Dragonar
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Aldnoah Zero Extra
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Re:Monster
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ame no Hi no Iris
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Byousoku 5 Centimeter
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tsuki No Sango
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Phenomeno
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Monogatari Series
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Adachi và Shimamura
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: